Głosowanie ONLINE

na zadania zgłoszone do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Zasady głosowania:

1. Prawo do glosowania ma każdy mieszkaniec Miasta Kluczborka.

2. Można zagłosować tylko na jedno zadanie, stawiając znak „X” przy zadaniu, na który oddaje głos.

3. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, złożyć podpis w odpowiednie wyznaczone miejsce na karcie, a także zakreślić zawarte w karcie wszystkie oświadczenia.

4. W przypadku osób głosujących poniżej 16 r. ż. wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

5. Głosujący może wziąć udział tylko raz w głosowaniu na zadania do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1. Na karcie wybrano więcej niż 1 zadanie, lub nie oddano żadnego głosu.

2. Oddano więcej niż jedną kartę w głosowaniu lub zagłosuje jednocześnie przez Internet oraz papierowo (unieważnia się wszystkie oddane głosy).

3. Wpisane na karcie dane osobowe głosującego są nieczytelne.

4. Wszystkie oświadczenia nie zostały zakreślone.

5. Karta do głosowania nie została podpisana (nie dotyczy głosowania przez Internet) przez głosującego, a w przypadku osób głosujących pon. 16 r. ż. przez rodzica/opiekuna.

Możesz zagłosować tylko na 1 projekt1.1 Czyste powietrze dla mieszkańców Kluczborka – STOP SMOG

Wartość projektu: 99.800,00 zł

Kompleksowe wdrożenie (analiza, projekt, realizacja, utrzymanie) systemu monitoringu jakości powietrza w czasie rzeczywistym. System składałby się z czujników „online” służących do pomiaru szkodliwych cząstek PM10 oraz PM 2.5, które odzwierciedlą w naszym mieście poziom zjawiska smogu. Udostępnianie mieszkańcom wyników pomiarów w czasie rzeczywistym poprzez rozmieszczone na terenie miasta 3 tablice informacyjne (MULTI LED). Utrzymanie systemu czujników oraz tablic (abonament, kalibracja, serwis) minimum 10 lat. Dodatkowo proponuje się stworzenie na stronie internetowej Urzędu Miasta (lub pod subdomeną) miejsce informacji na temat zjawiska smogu w naszym mieście, w której winny znaleźć się następujące informacje: -bieżące wyniki pomiarów oraz ogłoszone przekroczenia wartości dopuszczalnych/alarmowych, -informacje dydaktyczne na temat zjawiska smogu, -negatywny wpływ smogu na zdrowie, -informacje praktyczne dla mieszkańców (obowiązujące uchwały antysmogowe, kary za spalanie śmieci, informację gdzie i jak zgłosić podejrzenie spalania śmieci, informacje na temat progów (dopłat) do walki z niską emisją np. „ Czyste powietrze” itp.).

Dodano: 2019-11-19 10:57:41

Link do projektu: przejdź

głosuję na ten projekt

1.2 Zakup drona z mobilnym systemem obserwacji i wspomagania analizy powietrza

Wartość projektu: 80.579,00 zł

Zakup drona z mobilnym systemem obserwacji i wymagania analizy powietrza. W okresie jesienno-zimowym w Kluczborku występuje problem smogu, czyli przekroczeń dopuszczalnych norm pyłów zawieszonych. Zakupiony dron miałby na celu wyeliminować potencjalne źródło zanieczyszczenia, pobierając próbki do analizy bezpośrednio z komina. Dron byłby wykorzystywany przez pracowników Straży Miejskiej w Kluczborku, bądź innych przeszkolonych pracowników Gminy Kluczbork.

Dodano: 2019-11-19 10:59:08

Link do projektu: przejdź

głosuję na ten projekt

1.3 Wielofunkcyjny plac zabaw przy ul. Kościuszki

Wartość projektu: 120.000,00 zł

Zagospodarowanie wolnej przestrzeni poprzez stworzenie placu zabaw dla dzieci. Plac zabaw składać się ma m.in. z zestawu sportowo-sprawnościowego – wiele elementów tworzących tor przeszkód i wymuszających aktywność fizyczną np. ścianki wspinaczkowe, drabinki, przeplotnie linowe, równoważnie, pieńki, obrotowe siedzisko, huśtawka podwójna bocianie gniazdo, telefon. Proponowane urządzenia przyczynią się do utrzymania kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, a sprzęty są tak dobrane, aby mogły z nich korzystać różne grupy wiekowe.

Dodano: 2019-11-19 11:03:01

Link do projektu: przejdź

głosuję na ten projekt

1.4 „Śladami PSICH łapek” – zagospodarowanie przestrzeni dla czworonożnych braci mniejszych

Wartość projektu: 96.225,66 zł

Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy ul. Sybiraków. Zadanie polega m.in. na ogrodzeniu terenu siatką systemową z wydzieleniem wejścia, tzw. śluz oraz bramy wjazdowej dla służb porządkowych, ławki dla właścicieli (jedna pod wiatą), kosze na śmieci, kosze na psie odchody z dystrybutorem worków, wydzielone miejsce na toaletę dla psów, w tym „piesuar”, tor przeszkód, wodopoje, regulamin, tablica ogłoszeń. Celem tworzenia psiego parku jest stworzenie dla psów miejsca, gdzie mogłyby swobodnie pobawić się bez smyczy w kontrolowanych warunkach, potrenować ze swoim opiekunem, polepszyć kontakty z innymi psami. W danym obszarze brakuje miejsca przeznaczonego tylko dla psów, a w naszym mieście corocznie zwiększa się ilość psich obywateli.

Dodano: 2019-11-19 11:03:47

Link do projektu: przejdź

głosuję na ten projekt

2.1 Rozbudowa parkingu przy ul. Cybisa o kolejne miejsca postojowe

Wartość projektu: 67 000,00 zł

Wykonanie miejsc parkingowych poprzez ułożenie kostki brukowej na odpowiednio przygotowanym gruncie. Rozbudowa parkingu na działce 126/2 pozwoli w znacznym stopniu poprawić sytuację parkingową tej dzielnicy miasta i mieszkańców pobliskiego osiedla Jagiellońska-Wyspiańskiego, gdzie mieszka 120 rodzin. Nie bez znaczenie jest również fakt, iż z miejsc parkingowych przy ul. Wyspiańskiego korzystają również pacjenci gabinetów lekarskich oraz właściciele pojazdów, którzy przenieśli swój postój z parkingu sklepu Black Red White przy ul. Jagiellońskiej. Parking przy ul. Cybisa zrealizowany ze środków KBO w 2019 r. jest niewystarczający na zaspokojenie tak znacznych potrzeb mieszkańców i wiele samochodów parkuje na trawniku, stąd zasadnym jest rozbudowanie już istniejącego parkingu o kolejne miejsca postojowe.

Dodano: 2019-11-19 08:34:00

Link do projektu: przejdź

głosuję na ten projekt

2.2 Bezpieczne przejścia dla pieszych na ulicy Chopina

Wartość projektu: 3.000,00 zł

Zakup barierek i wbudowanie ich w chodniku przy przejściu dla pieszych od strony skrzyżowań (ul. Słowackiego i ul. Waryńskiego). Ulica Słowackiego jest główną ulicą dla uczniów z przystanku PKS do szkół (ul. Byczyńska, ul. Sienkiewicza), a ul. Waryńskiego dla uczniów idących do szkół na ul. Wolności oraz ul. Konopnickiej. Skorzystają na tym wszyscy przechodzący tymi skrzyżowaniami oraz kierujący skręcający w ul. Chopina (mieszkańcy ul. Chopina, pracownicy i rodzice odwożący dzieci do przedszkola nr 1 oraz przypadkowi przejezdni).

Dodano: 2019-11-19 08:35:28

Link do projektu: przejdź

głosuję na ten projekt

2.3 Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową „gerflor sport court” Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z o.i. im. Emilii Plater w Kluczborku

Wartość projektu: 125.000,00 zł

Przygotowanie i pokrycie boiska asfaltowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z O.I. w Kluczborku bezpieczną nawierzchnią (akrylową) sportowo-modułową typu Gerflor Sport Court w wymiarze 40m x 21m. Nawierzchnie sportowe pozwolą na korzystanie przez dzieci i uczniów placówki szkolnej na całoroczną aktywność w godzinach dopołudniowych oraz możliwość rozwoju kultury fizycznej przez młodzież i dorosłych mieszkańców Kluczborka po zajęciach i pracy w godzinach popołudniowych. Wykonanie nowej nawierzchni poprawi bezpieczeństwo korzystających z obiektu i przyczyni się do propagowania zdrowego stylu życia oraz możliwość organizacji imprez sportowych.

Dodano: 2019-11-19 08:38:58

Link do projektu: przejdź

głosuję na ten projekt

3.1 Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego w Kluczborku

Wartość projektu: 50.000,00 zł

W ramach wskazanej rozbudowy placu zabaw konieczne jest usunięcie starego, wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego, z uwagi na jego zużycie, co z pewnością pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo dzieci korzystających z przedmiotowego placu. W zamian wskazany jest zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych. Wszystkie nowo zakupione elementy muszą posiadać wymagane prawem deklaracje zgodności oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Należy również spełnić wszelkie wymagania dotyczące bezpiecznego podłoża.

Dodano: 2019-11-19 09:55:58

Link do projektu: przejdź

głosuję na ten projekt

3.2 Zakup i montaż trampolin ziemnych w Parku Miejskim w Kluczborku

Wartość projektu: 49.999,50 zł

Zakup i montaż trampolin ziemnych w Parku Miejskim w Kluczborku. Trampolina ziemna pozwala na wzmacnianie, rozwijanie gibkości, zmysłu równowagi oraz modelowanie sylwetki. Trening na trampolinie ziemnej daje mnóstwo frajdy, dodatkowo odstresowując i relaksując. Trampoliny ziemne stanowiłyby uzupełnienie występującego w tym miejscu sprzętu do aktywności fizycznej.

Dodano: 2019-11-19 09:57:48

Link do projektu: przejdź

głosuję na ten projekt

Wymagana jest zgoda opiekuna

Informujemy, że:
  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Burmistrz Miasta Kluczborka z siedzibą Kluczbork 46-200, ul. Katowicka 1.
  2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Miejskim są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest obecnie pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; rodo@kluczbork.pl.
  3. Celem zbierania danych jest realizacja Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r. Dane zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lt. A RODO.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcą danych będzie tylko Urząd Miejski w Kluczborku.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r. oraz okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r. wynikający z odrębnych przepisów.